Devoționale

24 Iunie 2021

,,Și v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se  înnoieşte spre cunoştinţă, după  chipul Celui ce l-a făcut.” (Coloseni- 3:10) Apostolul Pavel

17 Iunie 2021

„ Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus