Lucrarea cu tinerii

Adolescenţii şi tinerii Bisericii noastre se întâlnesc pentru studiu biblic şi pregătire în vederea slujirii  în Biserică, în fiecare Vineri.