Viziune

Suntem o comunitate adusă la viață de jertfa Domnului Isus Cristos și construită de lucrarea Duhului Sfânt prin Sfintele Scripturi. Suntem preocupați de formarea noastră spirituală, de transformarea lăuntrică autentică, de la nașterea din nou la dobândirea unei maturități spirituale profunde, exprimată în contextul complicat al vieții de zi cu zi. Parafrazând cuvintele ap. Pavel din Coloseni 1:22-23 ne dorim să ne înfățișăm înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină rămânând și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să ne abatem de la nădejdea Evangheliei. Această preocupare se reflectă în toate întâlnirile și activitățile noastre.

Serviciile de închinare sunt caracterizate de reverență și în același timp sunt vii, creative, ziditoare. Formatul interactiv al studiului biblic, îmbinarea instruirii teoretice cu aplicațiile personale și timpul dinamic de rugăciune fac din întâlnirea din timpul săptămânii o oază pentru sufletele noastre.

Investim în lucrarea cu copiii și tinerii într-un fel în care să evităm fragmentarea bisericii pe criterii de vârstă sau preferințe muzicale. Copiii au parte de instruire la grupele de copii în fiecare duminică dimineața și participă cu noi la serviciile de închinare în fiecare duminică după-masa. Întâlnirile de tineret urmăresc lipirea inimii de Domnul și adâncirea cunoașterii Lui. De asemenea, pregătim generația tânără pentru diverse slujiri.

Întâlnirea lunară cu familiile tinere din biserică ne ajută să acordăm prioritate și să investim în sănătatea căsniciilor noastre.

Investim în formarea slujitorilor. Întâlnirea lunară cu lucrătorii din biserica noastră (și nu numai) oferă un cadru optim pentru dobândirea cunoștințelor și competențelor practice atât de necesare unei slujiri de calitate, astfel încât să servească cu succes transformării noastre.