29 Decembrie 2021

            29 Decembrie

„Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune, și pământul este plin de făpturile Tale.” PSALMUL 104:24

‘La început, Dumnezeu Tatăl Atotputernic, Făcătorul cerului și al pământului, Și-a îndreptat măreața înțelepciune spre facerea omului. El a spus: „,Să facem om după chipul Nostru” (Gen. 1:26). În înțelepciunea Sa, El a făcut o grădină la răsărit, în Eden, și l-a pus pe om acolo, cel mai frumos loc imaginabil fiindcă era rezultatul înțelepciunii infinite a lui Dumnezeu. El a vorbit și creația a apărut. George Washington Carver a spus că o buruiană nu este decât o plantă sau o floare care nu e la locul ei. Nimic nu era nelalocul lui în acea magnifică Grădină a Edenului. Totul era la locul lui; totul avea un scop și totul împlinea acel scop. Apoi Dumnezeu a spus omului: ,,Am să-ți fac un ajutor potrivit pentru tine” (vezi Gen. 2:18). L-a adormit pe bărbat, i-a luat o coastă, a făcut o femeie și i-a prezentat-o lui Adam. Adam a numit-o Eva. Grădina Edenului a fost cea mai frumoasă dintre toate grădinile și cea mai încântătoare din toate lumile, populată de cele mai radioase dintre toate creaturile, făcute după chipul lui Dumnezeu. Acesta a fost rezultatul înțelepciunii lui Dumnezeu. Înțelepciunea care a făcut toate acestea este acum la dispoziția noastră prin Domnul Isus Hristos.

„Fii Tu Vederea mea, Domnul inimii mele;

Nimic să fie pentru mine orice altceva, afară de ce ești Tu;

Tu, cel mai bun gând al meu, de-i noapte ori ori zi,

De-s treaz ori adormit, prezența Ta lumina mea.”

IMN IRLANDEZ CCA SEC. AL VIII-LEA;

TRADUCERE DE MARY E. BYRNE (1880-1931);

VERSIFICATIE DE ELEANOR HULL (1860-1935)

Un răspuns personal

Tată Atotputernic, Făcătorul Cerului și al pământului, înțelepciunea Ta a avut drept rezultat tot ce este creat. Înțelepciunea Ta infinită este acum partea mea din Domnul Isus Hristos. Mă rog ca această

zi să fie trăită prin acea înțelepciune de Sus. Amin.[1]


Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.