30 Decembrie 2021

            30 Decembrie

„Daniel a luat cuvântul și a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie! A Lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările: El răstoarnă și pune pe împărăți, El dă înțelepciune înțelepților și pricepere, celor pricepuți!” DANIEL 2:20-21

În toată creația putem vedea înțelepciunea lui Dumnezeu în planificarea lumii Sale, a creației Sale și a răscumpărării Sale. Dumnezeu, fiind bun, are planuri pentru cel mai mare bine, pentru cel mai mare număr și pentru cel mai lung timp. Aceasta este perioada anului pentru oportuniștii religioși. Detest acest cuvânt. Acești oportuniști sunt o pacoste pentru biserica din zilele noastre. Sunt puși pe căpătuială, să înhațe tot ce pot obține acum. Nu se dau înapoi de la folosirea unei sărbători pentru a-și promova activitățile oportuniste. Acești oportuni știau un plan care include binele lor din această clipă. Nu se gândesc la anul viitor și nici la veșnicie. Se gândesc doar la următorul prilej când trebuie să trimită un raport ca să arate ce importanți sunt ei acum. Ajungând la sfârșitul acestui an, mă opresc ca să mă gândesc și în gândul meu îi mulțumesc lui Dumnezeu că El, în înțelepciunea Lui, Se gândește la tot ce e mai bun pentru mine pe termen lung. Ceea ce face Dumnezeu în viața mea chiar acum nu poate fi definit prin cuvântul „acum.” Am trăit destul de mult ca să îmi dau seama că Dumnezeu Se gândește la toate zilele mele de mâine când deschide sau închide o ușă acum, azi. Când Dumnezeu are de gând să binecuvânteze un om, El suflă în omul acela veșnicia, nemurirea și nesfârșirea.

„Oriunde mă va duce, nicio lipsă înapoi nu mă va întoarce;

Păstorul meu e lângă mine și nimic nu-mi poate lipsi.

A Sa înțelepciune este veșnic trează; vederea Sa nu-i niciodată slabă.

El cunoaște calea pe care o apucă și eu umblu cu El.”

ANNA L. WARING (1823-1910)

Un răspuns personal

Doamne, stau între timp și veșnicie. Singurul lucru care le leagă pe acestea două în viața mea ești Tu. Tu ai în vedere tot ce-i mai bun pentru mine pentru cea mai lungă perioadă de timp. Mă bucur în acest adevăr. Amin și Amin.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.