28 Decembrie 2021

            28 Decembrie

„Și au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer?Acest Isus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.”

FAPTE 1:11

Trăim într-o lume destul de turbulentă. Chiar când crezi că totul se liniștește, altceva începe să fiarbă și ajungem înapoi de unde am plecat. „,Schimbarea” e cuvântul de ordine al generației noastre. Toată lumea vorbește de schimbare și uneori e din bine în rău. Cred că un lucru care face ca vremurile noastre să fie așa de tulburi este faptul că lucrurile sunt în schimbare. Nimic nu este mai alarmant decât schimbarea, deoarece nu știi exact cum va fi acea schimbare. Politicienilor le place să ne promită schimbarea, dar de obicei schimbarea pe care o au ei în vedere nu se potrivește cu cea la care ne-am gândit noi.

Ceea ce-mi entuziasmează inima este că Isus e mereu același. El este același Isus care 1-a înviat pe fiul văduvei. El este același Isus care a hrănit mulțimile când erau înfometate. El este același Isus care a potolit marea turbată care-i amenința pe ucenici. Nădejdea noastră este că într-o bună zi ochii noștri încântați îl vor vedea pe același Isus. O, ce zi binecuvântată când îl vom vedea! O aștept cu nerăbdare. Ar putea veni înainte de sfârșitul acestui an sau anul viitor poate fi cel în care același Isus va veni după ai Săi.

„Veniți, păcătoșilor, la Cel Viu, El e același Isus

Ca atunci când l-a înviat pe al văduvei fiu, exact același Isus.

Veniți, cu Pâinea vie vă ospătați, El e același Isus

Ca atunci când mulțimile le-a hrănit, exact același Isus.”

ELIZA E. HEWITT (1851-1920)

Un răspuns personal

Binecuvântate Doamne Isuse, mă delectez în adevărul că Tu ești același ieri, azi și în veci. Tânjesc să-L văd pe acest același Isus. Amin și Amin.[1]

[2]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.

[2]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.