Autor: Raluca Cicortaș

31 August 2021

                        31 august „Căci păcatul nu vă mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub Lege, ci

30 August 2021

                        30 august „Cheamă-Mă în ziua necazului, și Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!.” (Psalmul50:15)

29 August 2021

                        29 august „Domnul Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul

28 August 2021

                        28 august „Să învie, dar, morții Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! -Treziți-vă și săriți de

27 August 2021

                        27 august „Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață, și îngâmfarea lui va fi smerită:

26 August 2021

                        26 august „Dacă vă întoarceți la Domnul, frații voștri și fiii voștri vor găsi milă cei ce

25 August 2021

                        25 august „Căci, dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său,

24 August 2021

                        24august „O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: <Hristos Isus a venit

23 August 2021

                        23 august „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare

22 August 2021

                        22 august „Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: