18 Decembrie 2021

            18 Decembrie

                 Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar

                      că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin

                                            sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți.

                                                     2 Corinteni 8:9

Îmi place să mă gândesc la faptul că Isus Hristos este ceea ce este Dumnezeu. Așa de mulți au o concepție caricaturizată despre Isus care nu se potrivește cu Biblia. Țineți minte că Isus Hristos este a doua persoană a Sfintei Treimi și ca atare este tot ce este Tatăl și tot  ce este Duhul Sfânt. Aceștia trei sunt absolut egali în toate lucrurile. Unul dintre toate aspectele Sfintei Treimi este că Dumnezeu nu Se schimbă niciodată. Și voia lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată pentru creaturile morale. Dumnezeu nu face excepții; Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu dorește ca creaturile morale să fie mereu ca El, mereu sfinte, mereu pure, mereu adevărate. Cu toate că Dumnezeu tolerează anumite lucruri pentru că suntem încă copii și ne căznim să pricepem scopurile Sale veșnice pentru noi, El nu le scuză. Modelul nostru de purtare este Isus. Dacă vrei să știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine, cunoaște-L pe Isus. Întreaga forță a Sfintei Treimi în plinătatea atributelor Dumnezeirii este îndreptată spre a ne face ca Isus

Tu tronul Ți-ai părăsit

                                                  Și coroana împărătească

                                         Când pe pământ pentru mine ai venit.

                                                    Dar în casa din Betleem

                                                           Loc nu s-a găsit

                                                   Pentru a Ta naștere sfântă

                                                Emily E. S. Elliot (1836-1897)

Un răspuns personal

Tatăl nostru ceresc, tânjesc să văd plinătatea lui Isus în mine și știu că scopul Tău este să desăvârșești asta în viața mea. Mă rog ca azi să umblu în acea plinătate. Amin.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.