9 Decembrie 2021

            9 Decembrie

„A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin.”( 1 Timotei1:17)

Schimbare și descompunerea sunt peste tot în jurul nostru. Și, așa cum a scris Frederick Faber, ”inima mea este bolnavă.” Oriunde te-ai uita în vremea noastră, schimbarea este inevitabilă. Lucrurile nu mai sunt cum erau odată. Eu nu sunt omul care să plângă după trecut, pentru simplul motiv că trecutul nu a fost așa de bun cum ni-l amintim. Când eram copil, îmi amintesc că stăteam și ascultam cum unii dintre cei mai în vârstă duceau dorul a ceea ce numeau ”frumoasele zile de odinioară.” Când mă gândesc la schimbare în această privință, nu la asta mă gândesc. Eu nu sunt omul care să vadă lucrurile într-o lumină pozitivă. Prin natura mea sunt destul de negativist. Un lucru bun la schimbare este că, în timp ce totul se schimbă, proclamă că Domnul este veșnic același și nu Se schimbă niciodată. Nu există nicio ”umbră de mutare” la Dumnezeu. Aceasta e o realitate teologică. Este ceva pe care poți zidi.

Eu nu cuget, nu gândesc ca să cred; cuget pentru că cred. Gândesc nu pentru a avea credință, ci pentru că am credință. Toată cugetarea și gândirea mea mă aduce la minunatul adevăr că Dumnezeu nu Se schimbă niciodată.

                                               O, Doamne! inima mi-este sătulă

                                            Sătulă de această veșnică schimbare;

                                                Și viața trece obositor de repede

                                            Cu a ei neodihnită goană și cutreierare.

                                    Schimbarea nu găsește nicio asemănare cu ea în Tine,

                                        Și nu trezește vreun ecou în a Ta tăcută veșnicie.

                                                    Fredrick W. Faber (1814-1863)

Un răspuns personal

Doamne, inima mea e sătulă să vadă schimbarea și descompunerea din jurul meu, Când îmi concentrez atenția asupra Ta, mă bucur că schimbarea nu găsește nicio asemănare cu ea în Tine. Lăudați numele lui Isus! Amin.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.