10 Decembrie 2021

            10  Decembrie

„(Domnul Isus Hristos) va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.”( Filipeni3:21)

Un măr care atârnă în pom se schimbă de la verde la cop—din mai rău în mai bine. Lasă-l să atârne acolo destul de mult și se va schimba din mai bine în mai rău și apoi va putrezi și va cădea. Schimbarea este importantă în toate cele create. ”Creat!” este cuvântul cheie. Când intrăm în domeniul lui Dumnezeu, intrăm în domeniul necreatului. Dumnezeu nu Se poate modifica sau schimba. Pentru ca Dumnezeu să fie diferit de Sine însuși sau să Se schimbe într-un el oarecare, trebuie să aibă loc unul din trei lucruri. Trebuie să treacă de la mai bine la mai rău, de la rău la mai bine sau trebuie să Se schimbe de la un fel de ființă la altul. Eu pot accepta schimbarea în fiecare domeniu al vieții, dar nu în Dumnezeu. Problema noastră este că credem că Dumnezeu, fiind veșnic, nu poate fi niciodată mai puțin decât este acum; și nu poate fi niciodată mai mult decât este acum. Dumnezeu este perfect, a fost mereu perfect și va fi mereu perfect. De aceea putem avea încredere în El.

                                                      În dragoste cerească locuiește,

                                             De nicio schimbare inima mea nu se va teme;

                                                      Și sigură în această încredere,

                                                     Căci aici nimic nu se schimbă.

                                                          Furtuna poate vui afară,

                                                     Inima mea poate fi deprimată,

                                               Dar Dumnezeu e de jur împrejurul meu

                                                            Și cine mă poate îngrozi?

                                                        Anna L. Waring (1823-1910)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, îți mulțumesc pentru schimbările pe care le-ai făcut în viața mea pentru a mă face mai mult ca Tine. Lăudați numele lui Isus. Amin.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.