1 Noiembrie 2021

„Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împinirea planurilor lui rele.” (Psalmul 37:7)

             „Dumnezeu este credincios și va fi credincios pentru că nu Se poate schimba, și este perfect credincios pentru că Dumnezeu nu face niciodată ceva parțial.

             Acest Dumnezeu credincios care nu Și-a încălcat niciodată vreo promisiune, nu Și-a încălcat niciodată legământul, nu a spus niciodată ceva vrând să spună altceva, nu a trecut niciodată cu vederea nimic și nu a uitat nimic, acesta este Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos. Acesta este Dumnezeul pe care Îl adorăm și Îl predicăm.

            Dumnezeu a declarat că îi va izgoni din prezența Sa pe toți cei care iubesc păcatul și Îl resping pe Fiul Său.

            El a declarat, a avertizat, a amenințat și a spus că va fi așa. Nimeni să nu-și pună nădejdea într-o speranță disperată, căci orice asemenea speranță disperată se bazează pe convigerea că Dumnezeu amenință, dar nu împlinește.

            Dumnezeu așteaptă, pentru a putea fi plin de har, și ne dă ocazia să ne hotărâm. Dar la fel de sigur cum morile Lui macină, ele macină extrem de mărunt și sufletul oamenilor cade în ele. Dumnezeu Se mișcă încet și este răbdător, dar El a făgăduit că îi va alunga din prezența Sa pe toți cei care iubesc păcatul, Îl resping pe Fiul Său și refuză să creadă.

            Folosește credincioșia lui Dumnezeu azi.  

«Aproape convins», secerișul a trecut!

«Aproape convins», judecata de apoi vine în sfârșit!

«Aproape» nu poate ajuta, «aproape» înseamnă a eșua!

Trist, trist, acel bocet amar –  «Aproape», dar pierdut!

                 (Philip P.Bliss)

Un răspuns personal

Doamne, cunoaștem credincioșia și răbdarea Ta și avem încredere în ele. Mă bucur așa de mult că Tu ai fost destul de răbdător ca să-mi dai ocazia de a mă încrede în Isus. În Numele Său binecuvântat mă rog. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.