12 Iulie 2021

„Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție; Domnul este îmbrăcat și încins cu putere: de aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul Tău de domnie este așezat din vremuri străvechi; Tu ești din veșnicie!” (Psalmul 93: 1-2)

„Dacă am avea doar rațiunea, fără Scriptură (care să susțină noțiuni precum omniprezența lui Dumnezeu), învățătura ar fi dubioasă. Dacă am avea Scriptura însă, fără rațiune, tot am crede-o. Cu toate acestea, avem și Scriptura și rațiunea – Scriptura, ca să declare un anumit lucru, iar rațiunea, ca să strigăm: «E adevărat, știu că e adevărat!». Putem fi siguri că Dumnezeu e omniprezent.

Dacă ar exista vreun loc în care Dumnezeu să nu fie, atunci locul acela ar marca hotarele, limitele lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar avea limite, nu ar putea fi Dumnezeul infinit care este. Unii teologi numesc infinitatea lui Dummezeu  imensitate; totuși, consider că termenul «imensitate» nu este suficient de cuprinzător.  

«Imensitate» înseamnă doar că lucrul despre care vorbești este enorm de mare, sau colosal. «Infinitate» înseamnă nu doar că este enorm sau colosal, ci că Dumnezeu nu are nicio mărime. Nu-L poți măsura pe Dumnezeu în nicio direcție.

O, Doamne, al nostru Ajutor în vremi trecute,

Nădejdea în anii care vor veni,

Îndrumătorul meu fii Tu cât viața ține,

Și Casa noastră-n veșnicii.

Isaac Watts (1674-1748)

Un răspuns personal

Te iubesc, Doamne, deși nu pot sonda pe de-a-ntregul lungimea și lățimea naturii și ale caracterului Tău. Prin credință, recunosc prezența Ta în viața mea. Nu o pot explica, dar cu singuranță o pot accepta, în Numele Domnului Isus Hristos. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.