13 Iulie 2021

„Da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!” (Psalmul 45:4)

„Dumnezeu este la fel de aproape de toate părțile universului Său. Dacă ne gândim la Dumnezeu și la lucrurile spirituale, ne gândim corect numai când excludem cu totul conceptul de spațiu, fiindcă Dumnezeul nostru infinit nu locuiește în spațiu. El înghite tot spațiul.

Dumnezeu umple cerul și pământul exact așa cum oceanul umple o găleată care a fost scufundată o milă. Găleata e plină de ocean, dar și oceanul înconjoară găleata din toate părțile. Așadar, când Dumnezeu spune: «Voi umple cerul și pământul», o face, iar cerul și pământul sunt cufundate la rândul lor în Dumnezeu. El mai spune și că cerul cerurilor nu îl poate cuprinde.

Vedeți voi, Dumnezeu nu este cuprins; Dumnezeu cuprinde. În El trăim și avem mișcare.

Deseori încercăm să-L punem pe Dumnezeu într-o cutie. Avem micile noastre limite și credem că și El ar trebui să intre în ele. Acest lucru este contrar tocmai naturii lui Dumnezeu. Nimeni nu Îl poate cuprinde pe Dumnezeu; de aceea, nimeni nu Îl poate controla pe Dumnezeu; și, din acest motiv, Dumnezeu nu împlinește porunca nimănui. El este ocupat cu împlinirea scopului Său și a voii Sale.

A mea voință îndărătnică cedat-a în sfârșit;

Al Tău voi fi, și doar al Tău;

Și astă rugăciune adusă de-ale mele buze,

Doamne, în mine să se facă voia Ta!

               Lelia N. Morris (1862-1929)

Un răspuns personal

Dumnezeule veșnic și Tată, vreau să fiu plin de Tine în așa măsură încât să nu mai fie loc pentru nimic altceva. Viața mea să fie plină până la refuz de prezența Ta în fiecare zi. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.