11 Iulie 2021

„Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda; El este mântuirea mea și Dumnezeul meu”. (Psalmul 42:11)

„Atributele lui Dumnezeu se bazează pe caracterul Său neschimbător.

Trebuie să înțelegem ce este atributul omniprezenței lui Dumnezeu și ce înseamnă el în experiența umană. Aceasta nu este o simplă doctrină ce trebuie predată, iar mai apoi trecută cu vederea.

Orice doctrină care nu este înrădăcinată în caracterul și în natura lui Dumnezeu nu este o doctrină biblică. Fiecare doctrină începe în inima lui Dumnezeu și apoi curge în inima omului, creând o atmosferă evlavioasă în omul acela.

Atributul omniprezenței înseamnă pur și simplu că Dumnezeu este atotprezent. Înseamnă că El este aici. El este lângă tine oriunde te-ai afla. Când ne rugăm: «O, Doamne, unde ești?», vine răspunsul: «Eu sunt unde ești tu. Sunt aici; sunt lângă tine!».

Ce minunată, ce frumoasă

A Ta vedere trebuie să fie;

A Ta înțelepciune fără de sfârșit, putere fără margini,

Și puritate strașnică!

Frederick W. Faber (1814-1863)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, eu sunt destul de liniștit știind că Tu vei fi întotdeauna Tu Însuți. Nu pot sonda străfundurile naturii Tale, dar Te pot accepta ca Domnul și Dumnezeul meu. Aleluia! Tu ești lângă mine. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.