Zi: 3 mai 2021

3 mai 2021

3 mai 2021                         Căci cuvântul Domnului este adevărat, și toate lucrările Lui se înplinesc cu credincioșie. El