3 mai 2021

3 mai 2021

                        Căci cuvântul Domnului este adevărat, și toate lucrările Lui se înplinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. (Psalmul 33:4-6)

   Marețul Dumnezeu Atotputernic, care este mereu una, privește o situație morală și vede fie moarte, fie viață. Tot ce este în Dumnezeu este de partea morții sau a vieții. El nu Se împarte între cele două. Dacă vede nedreptate și inechitate –un păcătos necurățat și neprotejat de ispăsire, nu există decât o singură alternativă:,,Doamne,ai milă de mine,păcătosul.”

   Aceasta este singura alternativă la care Dumnezeu răspunde. Când acel păcătos se bate în piept și se lasă în voia îndurării lui Dumnezeu, atunci primește beneficile infinitei agonii a lui Dumnezeu de pe cruce. Dumnezeu Se uită la acea situație morală și spune că viața și tot iadul laolaltă nu-l pot trage pe omul acela in jos. (La fel cum nici tot cerul nu-l poate trage pe omul acela în sus).

   Oh,minunea,taina și slava ființei lui Dumnezeu!

   Nu sunt lăsat la mila propriilor mele posibilități. Nu sunt lăsat să încerc să pricep ce e bun și ce e rău și cum să fac pentru a intra pe furiș in cer. Dumnezeu a creat o posibilitate minunată pentru mine și, când mă arunc în voia îndurării desăvârșite a lui Dumnezeu, El Se uită în direcția mea cu îndurare.

   Oh, haideți sa ne aruncăm în acest moment întins ocean, în care valurile mântuirii se revarsă. Oh, haideți să ne pierdem în îndurarea lui Dumnezeu până ce adâncurile plinătății I le vom cunoaște.(A.B.Simpson)

Un răspuns personal..

Doamne Isuse,îndurarea Ta este o taină pentru mine, depășind capacitatea mea de a întelege complet. Dar îndurarea Ta este cea care îmi umple inima cu speranța slăvită a mântuirii. Lăudat să fie numele Tău în veci. Amin.[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.