Fluctuații emoționale

13 iulie

Fluctuații emoționale

„Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? ” (Psalmul 43:5)

Dacă se va întâmpla să treci prin perioade în care pierzi sentimentul de bine sufletesc, nu dispera. Cu umilință și răbdare așteaptă ca Domnul să aducă o stare sufletească chiar mai bună decât cea dintâi.

Pentru cei obișnuiți cu căile lui Dumnezeu, nu este nimic nou în aceste fluctuații lăuntrice. Giganții spirituali și profeții din trecut au experimentat adesea suișuri și coborâșuri și treceri de la bucurie la tristețe. Unul dintre ei, în culmea unei experiențe spirituale, a spus: „Când îmi mergea bine, ziceam: «Nu mă voi clătina niciodată»! Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezaseşi pe un munte tare, dar Ţi-ai ascuns Faţa şi m-am tulburat” (Ps. 30:6-7).

Când a experimentat frica și groaza, a știut să nu se lase frânt. Cu o pasiune înnoită, s-a rugat: „Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!” (Ps. 30:10). După o vreme, rugăciunea lui a fost ascultată. Iată ce spune omul lui Dumnezeu: „Şi mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie”. (Ps. 30:11)

Dacă uriașii spirituali au experiementat asemenea fluctuații spirituale, noi cei care suntem mici și slabi cu siguranță nu ar trebui să fim descurajați de faptul că viața noastră spirituală nu este trăită într-un mod constant pe culmi. Duhul lui Dumnezeu dă și ia în deplin acord cu voia Lui înțeleaptă. Nu am întâlnit pe nimeni cât de pios și devotat ar fi Domnului, să nu simtă câteodată retrageri ale prezenței divine. (Thomas à Kempis: Imitarea lui Hristos)

Un răspuns personal

În cine altcineva să-mi pun nădejdea decât în mila Ta cea mare? Prietenii cei mai buni pot face puțin pentru mine atunci când pari departe și sunt singur înconjurat de propria-mi sărăcie spirituală. Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă! Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.