O singură cale și un singur adevăr

31 martie

O singură cale și un singur adevăr

„Isus i-a zis: <<Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.>>” (Ioan 14:6)

Isus este singura legătură între pământ și cer, între noi și Dumnezeu. Atunci când Hristos s-a sacrificat și a murit pentru păcatele noastre, El ne-a deschis o cale spre Tatăl.

Multe persoane cred că pot ajunge la Dumnezeu prin respectarea celor zece porunci, prin frecventarea unei biserici, sau prin alte acțiuni care țin de tradiții sau de practici religioase.

Noi, însă, știm că singura cale este Hristos. Domnul nu doar că ne conduce spre Adevăr ci El Însuși este Adevărul. Cei care Îl au pe Hristos au Adevărul, iar acest Adevăr nu poate fi găsit decât în El!

Un răspuns personal

Doamne, Îți mulțumesc că ai făcut posibilă o cale spre cer! Ajută-mă să înțeleg că Tu ești singura cale. Ajută-mă să înțeleg că doar prin Tine pot să am viață veșnică! Amin[1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.