12 Noiembrie 2021

             „Cel ce v-a chemat este creincios și va face lucrul acesta.” (1 Tesaloniceni 5:24)

„După ce L-am slujit pe Dumnezeu destul de mult timp, în loc să simt că sunt mai bine, sințeam că sunt mai rău. Realitatea e că începeam să mă cunosc mai bine.

            Cândva, când nu știam cine sunt, credeam că sunt destul de bine. Aveam o părere foarte bună despre mine. Apoi, prin bunul har al lui Dumnezeu, m-am văzut așa cum mă vede El. Ce șoc, ce dezamăgire! De-abia mă recunoșteam și am fost puțin descurajat. Nu e nevoie să cedez în fața descurajării, deoarece credincios este Cel care m-a chemat, care o va face. Dumnezeu va termina lucrarea.

Oricând începe Dumnezeu ceva, avem garanția că va și termina acel lucru. Nimic nu I se va pune în cale ca să nu-Și împlinească scopul în acestă lume și în viața noastră. Când Dumnezeu începe, El ispăvește și nimeni nu-L poate împiedica.

Desigur, pot apărea întârzieri, dar țineți minte că Dumnezeu este stăpân și peste întârzieri ca și peste înaintare.

Dacă Domnul nu vă face să vă simțiți așa cum vreți să fiți acum, continuați să credeți și să vă încredeți în credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu e credincios.

Când pacea ca un râu vine în calea mea,

Când necazurile ca talazurile mării se revarsă;

Oricare mi-este sorțul, Tu m-ai învățat să spun:

«E bine, e bine de sufletul meu.» (Horatio G. Spafford)

Un răspuns personal

Tată scump, uneori obosesc când mă bazez pe propria putere. Aleluia! Tu ești Cel care e cu adevărat stăpân peste viața mea și peste înainatrea din viața mea. Laud Numele Tău azi. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.