31 Decembrie 2021

            31  Decembrie

„De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. ROMANI 8:28

Din toate acțiunile providențiale ale lui Dumnezeu pentru mine pe parcursul anului, trebuie să iau poziție și să depun mărturie: calea lui Dumnezeu e corectă. Când pare că nu-mi merge bine, în loc să cred că nu-mi merge bine, mă bazez pe autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu. Cu mult timp în urmă am hotărât că, în loc să mă încred în calea mea, mă voi încrede cu bucurie și orbește în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă mă încred orbește în înțelepciunea lui Dumnezeu, El mă va conduce pe o cale pe care nu o cunosc. El mă va călăuzi pe căi pe care nu am mai fost. Va face întunericul lumină în fața mea și va îndrepta lucrurile strâmbe, și mă va conduce în lumina Sa minunată. Dumnezeu mă va conduce într-un loc bogat și mă va face bogat cu comori care nu pot pieri defel. Dacă vreau calea mea, Dumnezeu mă va lăsa să merg pe calea mea. Mulți creștini fac exact așa. Ei insistă în planurile și ambițiile lor și pun totul în pericol pentru că le lipsește înțelepciunea de a știi cum să facă ceea ce fac. Calea lui Dumnezeu este calea cea mai bună, pentru că este susținută de înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu. Mă voi încrede cu bucurie și orbește în calea lui Dumnezeu, nu în a mea.

„Oh! A fi ca Tine,

Binecuvântat Răscumpărator,

Acesta mi-este dorul

Și ruga tot mereu;

Bucuros renunț

La ale pământului comori,

Isuse, a Ta perfectă

Asemănare ca s-o port.

THOMAS O. CHISHOLM (1866-1960)

Un răspuns personal

Tată, am încercat calea mea și n-am ajuns nicăieri. Mă rog să fiu gata să întorc spatele căii mele și să merg pe calea Ta, și să fiu ca Isus. Cer asta în numele lui Isus. Amin.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.