25 Decembrie 2021

                        25 Decembrie

Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine. și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” LUCA 1:35

Nașterea Domnului nostru în Betleem a adus în lumea noastră tot ce a avut Dumnezeu mai bun de oferit. Minunea întrupării i-a nedumerit pe oameni din ziua aceea. Cum poate Dumnezeu, find cine este, să Se nască din Fecioara Maria? În Isus Hristos, Dumnezeu a devenit om, nu prin degradarea Sfințeniei și a Dumnezeirii Sale, ci prin ridicarea naturii Lui umane în Dumnezeu. Hristos este divin și este Dumnezeu, și a fost cu Tatăl înainte de a fi lumea. Când Isus S-a născut din Fecioara Maria, divinitatea Sa nu a devenit natură umană. Divinitatea Sa s-a unit cu natura Sa umană fiindcă Dumnezeu este veșnic, necreat și nu poate deveni niciodată creat. Ceea ce nu este Dumnezeu nu poate deveni Dumnezeu; și ceea ce este Dumnezeu nu poate deveni ceea ce nu este Dumnezeu. Dumnezeu poate veni să locuiască în mod iminent în creaturile Sale. Nașterea lui Hristos a fost poarta pentru nașterea noastră din nou. Hristos S-a îmbrăcat cu natura umană pentru ca noi să putem îmbrăca divinitatea Sa și să devenim fii ai lui Dumnezeu. Acel orășel uitat de lume, numit Betleem, a fost poarta către nașterea din nou. întrucât El a venit așa cum a venit, eu pot veni la El ca să fiu primit în calitate de copil al Său.

Micule Betleem,

Ce liniștit ești în ochii noștri!

Deasupra somnului tău adânc și fără vise

Trec stelele în liniște.

Dar pe ale tale întunecate străzi

Lumina veșnică strălucește;

Nădejdile și temerile anilor

în tine se întâlnesc în seara asta.

PHILLIPS BROOKS (1835-1893)

Un răspuns persona

Te cinstesc, Doamne, pentru ce ai asigurat Tu în Isus Hristos.

El a venit în această lume pentru ca eu să pot veni în lumea Ta.

Lăudați numele lui Isus, Amin.