24 Decembrie 2021

            24 Decembrie

Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oameni plăcuți Lui.LUCA 2:14

Toți suntem victimele timpului, uitându-ne obsedați la ceas. Dacă cineva își pierde ceasul, intră în panică. Sunt fericit’ să comunic că există Unul care cuprinde timpul în sânul Său. Cel Fără Sfârșit a ieșit din eternitate și a pășit în timp prin pântecul Fecioarei Maria. în acest moment al anului sărbătorim cu atâta entuziasm încât trecem adesea cu vederea mărețul adevăr pe care îl sărbătorim: că Dumnezeu, fiind cine este și tot ce este, a ieșit din eternitate și a pășit în timp pentru a-i mântui pe unii ca mine și ca tine. Mărturisesc cu dragă inimă că nu înțeleg nașterea din fecioară, dar înțelegerea mea nu este Domn în viața mea. Hristos a venit în această lume într un mod pe care Dumnezeu 1-a creat înainte de întemeierea lumii. Știu că Hristos a devenit om; și datorită acelei întrupări este nădejde ca noi să rupem lanțurile păcatului care ne-au legat atâția ani. Hristos a venit în această lume gândindu-Se la mine și la tine. Nu pot scăpa de gândul acesta, mai cu seamă în această perioadă a anului.

Ascultați! îngerii vestitori cântă:

,,Slavă Împăratului nou-născut;

Pace pe pământ și milă,

Dumnezeu și păcătoșii sunt împăcați!”

Plini de bucurie ridicați-vă, popoare,

Alăturați-vă triumfului din ceruri;

Cu ostile îngerești vestiți:

„Hristos S-a născut în Betleem.”

Ascultați! îngerii vestitori cântă:

,,Slavă Împăratului nou-născut!”

CHARLES WESLEY (1707-1788)

Un răspuns personal

Tatăl nostru binevoitor, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat în păcatele noastre, ci L-ai adus pe Isus Hristos în lumea noastră ca Mântuitor: Binecuvântat fie Mântuitorul care a venit în lumea noastră. Amin.

.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.