15Decembrie 2021

            15Decembrie

„Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu eu în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte.”

                  1 Tesalonicieni 4: 17-18

Îmi place că cânt imnurile lui John Newton. El a fost un mare predicator și, după părerea mea, un și mai mare autor imnuri. Știați că înainte de convertire a fost unul dintre cei mai josnici oameni care au trăit vreodată? Citiți-i mărturia cândva. N-au existat oameni mai răi ca John Newton. John Bunyan, autorul Călătoriei pelerinului, ce om josnic și el înainte de convertirea la Isus Hristos. Ne putem întoarce înapoi până la Noul Testament, ca să citim despre un om pe nume Saul, care mai târziu a devenit apostolul Pavel. El se considera ”cel dintâi păcătos”. Toți acești oameni au devenit sfinți a lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu, un om rău se poate schimba prin harul lui Dumnezeu, devenind un om bun. Acești oameni nu erau imuabili, căci altfel n-ar fi avut nicio speranță. Mulțumesc lui Dumnezeu, tu și cu mine nu suntem imuabili. Ne putem schimba prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu Se poate schimba, El este imuabil; nu Se poate schimba, dar ne poate schimba viața în mod eficace și veșnic. Schimbarea stă pe de-a-ntregul în mâinile Celui care nu Se poate schimba.

În acea dimineață luminoasă și senină, când morții în Hristos vor învia,

                                       Și de slava învierii Lui parte vor avea;

                     Când aleșii Lui se vor aduna în casa lor de dincolo de ceruri,

                                    Și apelul se va face acolo sus, voi fi acolo.

                                              James M. Black (1856-19380)

Un răspuns personal

Doamne, datorită schimbărilor pe care le-ai făcut în mine, abia aștept viața plină

 de harul Tău. Amin și amin.[1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.„