11 Decembrie 2021

            11 Decembrie

“Noi toți cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

                                          2 Corinteni 3:18

Schimbările sunt necesare în toate–oameni și creaturi; dar nicio schimbare nu e necesară în Dumnezeu. Dumnezeu, fiind Dumnezeul veșnic sfânt, nu merge de la mai bine la mai rău sau de la mai rău la mai bine. El mereu rămâne același. Nu poți să te gândești că Dumnezeu poate fi mai puțin sfânt decât este acum, mai puțin neprihănit, mai puțin îndurător. Orice este Dumnezeu, El este fixat de-a pururi în toată eternitatea. Asta e bine pentru Dumnezeu, dar nu pentru noi. Noi trebuie să ne schimbăm. De multe ori vedem oameni care se schimbă din bine în rău și câteodată cineva se schimbă din rău în bine. Întreaga creație se află într-o curgere permanentă. Mulțumesc lui Dumnezeu, El îi poate ajuta pe cei care sunt într-o schimbare permanentă, aducându-ne în armonie cu natura Sa. Cea mai mare schimbare are loc la convertire. Acesta e doar începutul; pe parcursul întregii noastre vieți, Dumnezeu influențează niște schimbări minunate în noi, din slavă în slavă. Criteriul pentru schimbarea noastră nu este altul decât Domnul Isus Hristos.

                                                         Sfânt, sfânt, sfânt!

                                                  Deși întunericul Te ascunde,

                                                    Deși ochiul omului păcătos

                                                      Slava Ta n-o poate vedea.

                                                           Numai Tu ești sfânt;

                                                             Nu mai este altul,

                                                              Perfect în putere,

                                                          În dragoste și puritate.

                                           Regilnald Heber (1783-1826)

Un răspuns personal

   Mă bucur, Tată, în acea temelie neschimbătoare care ești Tu.

Privesc spre Hristos și mă bucur de schimbările pe care le faci în

       viața mea ca să devin mai mult ca El.Aleluia pentru Miel![1]


[1]Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.