30 Noiembrie 2021

„Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocaiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” (Romani 2:5-6)

„Eu cred în Ziua Judecății și cred că fiecare om va primi după faptele făcute în trup. Cred că va exista o înviere a celor drepți și a celor nedrepți, și o înviere a oamenilor pentru viața veșnică și a oamenilor pentru osânda veșnică. Cred toate acestea. Dar cred și că Dumezeu nu Își găsește plăcerea în judecată.

             Când eram copil, auzeam un cântecel: «La umbra umbra aripilor Sale e odihnă, dulce odihnă.» Dacă ne dăm seama că Dumnezeu este un astfel de Dumnezeu, atunci niciodată nu vom umbla cu o expresie jalnică sau cu un sentiment de inferioritate în inimă; niciodată. Niciodată nu trebuie să pleci cu un profund sentiment de inferioritate. Este o mare diferență între pocăința adevărată și sentimentul de inferioritate.

            Acel sentiment de inferioritate te va face să spui: «Vai, nu-s bun de nimic. Nu-s bun și gata.»

Păi, sigur că nu ești bun de nimic. Dar El e bun; și întrucât El e bun, ușile Sale sunt larg deschise pentru ca orice păcătos să intre, să guste și să vadă că Domnul este bun. Astăzi poți afla cât este de bun Dumnezeu.

La umbra aripilor Sale,

E odihnă, dulce odihnă;

Odihnă de griji și trudă,

Odihnă pentru prieten și vecin;

La umbra aripilor Sale

E odihnă, dulce odihnă,

La umbra aripilor Sale

E odihnă (dulce odihnă). (E. O. EXCELL )

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, vrăjmașul sufletului meu vrea să mă gândesc mereu la faptul că nu sunt bun de nimic. Azi aleg să mă gândesc mereu la bunătatea Ta și cum mi-a schimbat ea viața prin Isus Hristos, Domnul meu. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.