24 Noiembrie 2021

„Odinioară erați întuneric; dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii.” (Efeseni 5:8)

„Opoziția ne acuză de multe ori că suntem obscurantiști antropomorfi. Un obscurantist este cineva care acoperă lucrurile și le menține obscure. Asta se presupune că fac creștinii, potrivit celor care ne critică. Dar noi credem că păcătoșii acoperă lucrurile și le mențin obscure.

Obscurantistul întocmește un contract necinstit ca să înșele o văduvă și să-i fure proprietatea. El se ascunde în întuneric; însă copiii luminii vin la lumină. Ei sunt iluminați, dacă pot folosi acest cuvânt; ei sunt cei care umblă în lumină.

Când spun: «Dumnezeu este dragoste», obscuratistul răspunde astfel: «Asta e ce ai vrea tu să fie Dumnezeu; ție-ți place să vezi dragoste în oameni și-ți place să vezi dragoste în Dumnezeu».

Toată povestea asta este un nonsens pentru mine. Dacă Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, nu este rezonabil să credem că cele mai bune lucruri din om ar fi cele mai apropiate de Dumnezeu? Eu cred în Dumnezeu și cred că Dumnezeu m-a făcut după chipul Său; și cred că fiecare lucru bun care este în omenire a venit de la Dumnezeu.

O, Nădejde a fiecărei inimi penitente,

O, Bucurie a tuturor celor blânzi,

Cu cei ce cad, ce bun ești Tu!

Ce bun cu cei ce caută! (Benard de Clairvaux)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, ce mult Te laud pentru că am fost făcut după chipul Tău. Sângele răscumpărător al Domnului Isus Hristos Ți-a dat posibilitatea să strălucești prin mine în lumea din jur. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.