23 Noiembrie 2021

„Nu că cineva cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.” (Ioan 6:46)

„Pentru că sunteți creștini, cineva ar putea arunca spre voi acuzația de antropomorfism și să spună că sunteți antropomorfiști. De fapt, ei spun că Îl faceți pe Dumnezeu după chipul vostru, iar concepția voastră despre Tatăl ceresc este doar una fabricată.

Când cineva îmi aruncă această acuzație, eu răspund doar atât: «Bine,cum ai aflat? Nu puteai afla asta decât prin descoperire sau relevație. Te rog, spune-ne unde este acea relevație. Care e relevația?»

Această idee presupune că acel om critic știe despre Dumnezeu ceva ce noi nu știm. El știe ceva ce Biblia nu știe, ce profeții și apostolii nu au știut. Cum a ajuns la această informație pe care nu a cunoscut-o nimeni alticineva, nici părinții bisericii, nici martirii și nici liderii mișcărilor de trezire?

Dumnezeu nu este așa cum spunem noi că este, ci așa cum spune Biblia că este.

Voi cânta trăsăturile pe care El le poartă,

Și toate formele de dragoste pe care le îmbracă,

Pe al Său tron e înălțat:

Cu cântece sublime de dulce laudă,

Până în zilele veșniciei

Îi voi vesti slăvile,

Îi voi vesti slăvile. (Samuel Medley)

Un răspuns personal

Tată ceresc, Te cunosc pentru că Te-am descoperit în Cartea Cărțiilor, Cuvântul lui Dumnezeu. Isus, Cuvântul Viu, fie lăudat. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.