21 Noiembrie 2021

„Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii.” (Psalmul 19:8)

„Îmi aduc aminte că, atunci când dr. H. M. Shuman se odihnea într-o după-amiază la mine acasă, i-am pus o întrebare. I-am zis așa: «Dr. Shuman, mă preocupă ceva. Am observat că așa de mulți creștini bătrâni, când îmbătrânesc, ar trebui să fie dulci, copți, plăcuți și amabili, dar ei devin plini de amărăciune, acri și critici. De ce?»

Dr. Shuman avusese întotdeauna răspuns la întrebările pe care i le puseusem până atunci, dar la asta n-a avut răspuns.

De obicei, când oamenii îmbătrânesc, fie devin caustici, critici și aspri, fie devin blânzi, iubitori și buni. Am cunoscut câțiva dintre cei mai plăcuți creștini bătrâni care au trăit în această lume. Cunosc niște creștini care, dacă ai putea să ne ștergi de pe fața pământului pe noi, toți ceilalți și să populezi lumea cu ei, nu ar mai exista niciun motiv pentru un cer deasupra, întruncât ar fi unul aici jos, plin de bunătate afectuoasă.

Lumea ar fi așa cum trebuie, fiindcă ar fi populată de oameni plini de bunăvoință. Acesta este genul de oamneni care reflectă slava și harul Tatălui nostru din cer.

Te lăudăm, ne închinăm Ție, ne încredem îți dăm mulțumiri în veci,

O, Tată, domnia Ta e dreaptă și înțeleaptă și nu se schimbă niciodată;

Harul Tău nemărginit peste toate domnește,

Tu faci orice a Ta voie rânduiește;

Ce bine că Tu Domnitorul ne ești! (Nikolaus Decius)

Un răspuns personal

Dumnezeule și Tată drag, mă încred în Tine zi de zi ca să devin mai dulce și să nu devin un bătrân ursuz care e plin de amărăciune față de lume. Bucuria mea, pacea mea e în Tine. Mă rog asta în Numele lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.