20 Noiembrie 2021

„De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încărcată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă.»(Isaia 28:16)

            „Când țesem laolaltă atributele lui Dumnezeu, vedem ce fundament puternic se formează. Dacă Dumnezeu e bun acum și, de asemenea, imuabil, atunci Dumnezeu va fi mereu bun și nu trebuie să vă faceți griji că Se va răzgândi. Dumnezeu nu e când așa, când așa.

              Fiind cine este, Dumnezeu este bunătate desăvârșită. Dumnezeu nu are nicio imperfecțiune, ci o bunătate perfectă. De aceea, nu poate exista nicio îmbunătățire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu poate avea sentimente mai bune pentru tine decât are deja, și niciodată nu a avut sentimente mai bune față de nimeni decât are față de tine acum. Niciodată nu va avea sentimente mai bune față de nimeni decât are față de tine acum. Perfecțiunea lui Dumnezeu este constantă în toată veșnicia.

             Cineva  ar putea spune: «Nu mă cunoști.» Nu te cunosc, însă Îl cunosc pe Dumnezeu și știu ce spune Scriptura despre El. Din moment ce Dumnezeu este veșnic, imuabil și perfect, nu poate exista nicio îmbunătățire în bunătatea lui Dumnezeu.

             Mă rog ca Dumnezeu să nu-mi îngăduie să trăiesc ca să devin un bătrân acru. Vreau ca viața mea să reflecte bunătatea perfectă a lui Dumnezeu la fiecare nivel al vieții mele.

Hristos e temelia singură,

Hristos capul și piatra unghiulară.

Ales de Domnul și scump,

Legând întreaga Biserică într-una.

Ajutorul Sionului sfânt de-a pururi și singura sa încredere. (John Mason Neale)

Un răspuns personal

Tatăl nostru ceresc, ce bucurie e să știu că, atunci când vin la Tine, vin la Tine așa cum ai fost toată veșnicia. Te laud prin Isus Hristos, Domnul meu. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.