17 Noiembrie 2021

„A făcut zid împrejurul meu și m-a înconjurat cu otravă și durere.” (Pângerile lui Ieremia 3:5)

„Cred sincer că Dumnezeu este deschis, franc și sincer. Când spun aceste lucruri, nu spun decât ceea ce știe fiecare cărturar evreu că se găsește în cadrul cuvintelor ebraice traduse prin bun.

Mă întreb dacă ar trebui să spun că Dumnezeu este benevolent? Nu fac decât să spun și să folosesc un cuvânt latin pentru a spune ce am spus înainte, când am folosit cuvântul anglo-saxon. Așa este dicționarul. Du-te la dicționar pentru un cuvânt, benevolent și va spune «bun la inimă». Apoi caută bun la inimă și va spune «benevolent». Nu este decât un mod diferit de a spune același lucru. Pot spune că Dumnezeu e cordial.

Un prieten drag mi-a scris o scrisoare foarte aspră pentru că am semnat o scrisoare cu «Al tău cordial»; mi-a scris: «Cordialitatea nu ar trebui să existe între creștini. Avem ceva mai bun decât cordialitatea». Eu i-am răspuns: «Când îmi semnez scrisoarea cu „Al tău cordial” e doar un mod de a mă opri. Nu-i acorda atenție.»  

Dumnezeu e cordial, plin de har și bun. Este natura Sa să dorească și să vrea pentru tine toate lucrurile bune în timp și în veșnicie. Așa este Dumnezeu.         

Când anii, vor trece

Și tronurile și împărățiile pământești se vor prăbuși,

Când oamnenii, care aici refuză să se roage,

Stâncile și dealurile le vor striga,

Dragostea lui Dumnezeu sigură tot va dăinui,

Complet nemăsurată și puternică;

Har răscumpărător pentru al lui Adam neam

Cântul sfinților și al îngerilor. (Frederick M. Lehman)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, Tu ești plin de har și cordial și ai stabilit etalonul pentru aceste calități. Te laud că ai în vedere tot ce e mai bun pentru mine în timp și în veșnicie. În Numele lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.