16 Noiembrie

„Dar Tu, Doamne, Tu ești îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie.” (Psalmul 86:15)

„Dumnezeu este un Dumnezeu al bunăvoinței și în El nu există cinism. Adică Dumnezeu nu este sensibil ,ranchiunos sau morocănos.

Am cunoscut câțiva sfinți morocănoși la viața mea. Dacă nu li se face pe voie, sunt morocănoși. Apoi sunt oamnenii cinici ai lui Dumnezeu. Și eu am fost acuzat că sunt cinic la viața mea. Cineva m-a auzit predicând și la plecare a spus: «O clinică condusă de un cinic.» Nu știu dacă vorbea poetic sau avea dreptate.

Cred că toți avem ocazia să fim puțin cinici. Dar în Dumnezeu nu există cinism. Dumnezeu e bun la inimă și prietenos tot timpul. În lucrarea mea de slujire am încercat să arăt ceva din măreția, mărimea, înălțimea, transcendența și inefabilitatea marelui Dumnezeu atotputernic. El este infinit mai măreț decât ne-am putea imagina vreodată. Cred că până când nu vedem cât de infinit de înălțat este Dumnezeu în ființa Sa, nu vom fi genul de creștini care ar trebui să fim. În mod cert nu vom avea acea convingere de păcat care ar trebui să fie asupra păcătoșilor.

Îndurarea lui Dumnezeu e mare

Ca întinsul mării;

În dreptatea Sa e bunătate,

Care mai mult înseamnă decât libertatea. (Frederick W. Faber)

Un răspuns personal

Tată drag, ne rugăm în Numele Domnului Ius Hristos ca inima noastră să fie deschisă pentru a primi mărirea prezenței Tale. Oh, de Te-am cunoaște în frumusețea revelației Tale! Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.