8 Noiembrie 2021

„Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea Ta, așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta.” (Psalmul 51:4)

            „Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Ne place acest cuvânt: credincios. Și cineva va spune: «Asta e bine. Dumnezeu a promis că va ierta, așa că va ierta» – și El chiar iartă.

             Ceea ce nu trebuie să uităm este că El este credincios și drept ca să ierte. Dreptatea este acum de partea noastră. În loc ca dreptatea să fie împotriva noastră și harul  pentru noi, sângele lui Hristos a adus dreptatea de partea noastră.

             Când păcătosul vine acasă, nu există nimic care să stea între el și inima lui Dumnezeu. Totul a fost dat la o parte de sângele Mielului și nu există nimic care să-l împiedice să vină, nici măcar dreptatea. Este o mare minune înaintea tronului lui Dumnezeu și înaintea prezenței omului. Dreptatea este de partea noastră.

Dacă în străfundurile minții, diavolul vă șoptește că dreptatea e împotriva voastră, spuneți doar atât: «Scriptura spune că El e credincios și drept ca să ierte.» Dreptatea a venit de partea creștinului, fiindcă Isus Hristos este de partea creștinului.

Îmi pun păcatele asupra lui Isus, Mielului fără pată al lui Dumnezeu;

El pe toate le poartă și ne slobozește de sarcina acuzată.

Vina mi-o aduc la Isus ca să-mi spele întinarea stacojie,

Albă s-o facă în sângele Său scump, până ce nicio pată nu rămâne.

             (Horatius Bonar)

Un răspuns personal

Dumnezeu drag al credincioșiei și dreptății, păcatul meu nu mă mai poate ține în afara prezenței Tale. Prin sângele Mielului, stau înaintea Ta complet îndreptățit. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.