7 Noiembrie 2021

„Dar dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.” (1 Ioan 1:7)

            „Cineva mi-a spus: «Nu cred în creștini care păcatuiesc.» Nici eu, dar întâlnesc o grămadă. Nu cred că păcatul e amuzant și nu cred că ar trebui să-l tratăm cu ușurință.

            Cred că atunci când un creștin păcătuiește, el sau ea face un lucru mortal, periculos și înspăimântător. Nu putem gândi ușuratic despre păcat, mai cu seamă despre păcatul nostru. În rugăciune, Îi cer deseori lui Dumnezeu să-mi îngăduie să mă gândesc la păcatul meu așa cum Se gândește El.

            E uimitor cum mai facem pe sfinții când vorbim despre alții. E așa de ușor să arătăm păcatul altuia. Când fac asta, ceea ce fac în realitate este să distrag atenția oamenilor de la păcatul meu. Păcatul e un lucru îngrozitor și ori ne ocumpăm noi de el, ori se va ocupa el de noi.

            În loc să întinzi un deget (de om care face pe sfântul) către un creștin care a căzut în păcat, pune-te în locul acelui creștin și dă-i o mână de ajutor.Trebuie să venim la Biblie și să credem că, dacă Dumnezeu a scris asta și Dumnezeu e credincios, atunci Dumnezeu nu poate să mintă.

Păcatul nostru este la dispoziția ietării lui Dumnezeu.

Păcatul meu, o, ce fericit e acest gând slăvit,

Păcatul meu, nu în parte, ci tot,

E țintuit pe cruce și eu nu-l mai port.

Suflete, pe Domnul laudă-L, pe Domnul laudă-L!

                (Horatio G. Spafford)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, simt greutatea păcatului meu. Jelesc din pricina slăbiciunii mele care se arată în fapte păcătoase. Ce mult Te laud pentru că Tu nu ești niciodată intimidat de păcatul meu. Slavă fie lui Isus Hristos, Mântuitorul meu. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.