4 Noiembrie 2021

„Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: ,,La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii.” (2 Corineni 6:1-2)

„Am predicat cândva o predică, iar mai târziu am auzit pe altcineva predicând aceeași predică. Cred că uitase unde o auzise, dar nu face nimic. Am stat și l-am ascultat predicând întreaga predică și tot ce a facut el a fost să-i adauge un punct. Să-i fie de bine, și dacă Domnul a binecuvântat-o, este în regulă. De aceea predic.

Cred că Dumnezeu va folosi pe orice om căruia nu îi pasă cine primește slava.

În predica respectivă am spus că necredința e unul din cele mai viclene lucruri din lume. Întodeauna necredința spune că altundeva, dar nu aici, altcândva, dar nu acum, altcineva, dar nu noi. Asta e necredința.

Necredința spune că altădată. Ne certăm pentru minunile Vechiului Testament, dar nu vrem să credem în ele acum. Credem în minuni pentru mâine sau ieri, dar stăm în intervalul dintre două minuni. Dacă am avem credință, am vedea minuni acum. Nu credem că ar trebui să sărbătorim minunile, să ieșim afară, să întindem corturi mari și să punem afișe că vom avea o minune.

Credința adevărată spune că Dumnezeu lucrează acum.

Alții au văzut uriașii, Caleb L-a văzut pe Domnul,

Ei erau cu moralul la pământ, el a crezut în al lui Dumnezeu Cuvânt,

Și acel Cuvânt deplin, neînfricat, l-a ascultat,

Nu era îndeajuns că Domnul a spus?

                                 (Anna E. Richards) 

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, vreau să ascult neînfricat Cuvântul Tău, indiferent ce înțeleg. Cuvântul Tău nu intră sub cercetarea minuțioasă a înțelegerii mele. Iau Cuvântul Tău prin credință, în Numele lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.