3 Noiembrie 2021

„Domnul Dumnezeul tău te va umple de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta, cum Se bucura de fericirea părinților tăi.” (Deutronomul 30:9)

„Când Dumnezeu promite ceva, poți fi sigur că El Se așteaptă să facă exact acel lucru. Mă tem că biserica a ajuns într-un punct în care abia dacă mai așteptăm ceva de la Dumnezeu. Marta din Noul Testament, de pildă, a crezut că fratele ei, Lazăr, va învia în Ziua cea Mare, însă nu a crezut că Domnul îl va învia chiar atunci.

            Avem tendința să amânăm totul pentru viitor. Acest lucru este numit escatologie, un cuvânt mare pentru necredință.«Escatologie» este cuvântul teologic pentru lucrurile viitoare, vremurile de pe urmă. Am observat că escatologia a devenit un coș de gunoi în care băgăm cu mătura tot ce nu vrem să credem. Credem în minuni, dar escatologic, ele vor veni departe, în viitor.

            Credem că Domnul Se va manifesta oamenilor, dar o va face în mileniul următor. Așa că măturăm totul sub preș și ne vedem de treburile noastre. Asta e escatologia. Credem că Dumnezeu îl va binecuvânta pe Avraam și credem că îi va binecuvânta pe evrei în zilele viitorului. Însă avem o scuză mică și drăguță pentru că nu așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în vremea de acum.

Tânjești după plinătatea

Binecuvântării Domnului

În inima și viața ta azi?

Cere făgăduință Tatălui tău;

Vino conform Cuvântului Său,

Așa cum se făcea în binecuvântata vreme de demult. (Lelia N. Morris)

Un răspuns personal

Tată ceresc, prea des am împins în viitor cee ace Tu tânjești să-mi dai azi. Mă rog ca această zi să fie ziua în care cer făgăduința Ta pentru mine. În Numele lui Isus. Amin!”[1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.