27 Octombrie 2021

,,Domnul este încet la mânie și bogat în bunătate, iartă fărădelegea și răzvrătirea; dar nu ține pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam.” Numeri 14:18

Poți trăi cu apă de ploaie, baloane de săpun și fărâme de teologie prost înțeleasă până când apare presiunea. Când apare presiunea, vei dori să știi ce fel de Dumnezeu slujești.

Tot ce spune sau face Dumnezeu trebuie să fie în acord cu toate atributele Sale. Fiecare gând al lui Dumnezeu și fiecare act al lui Dumnezeu trebuie să fie în acord cu credincioșia Sa, cu înțelepciunea Sa, cu bunătatea Sa, cu dreptatea Sa, cu sfințenia Sa, cu dragostea Sa, cu adevărul Său și cu toate celelalte atribute ale dumnezeirii. A mări o latură a caracterului unitar al lui Dumnezeu în detrimental alteia este întotdeauna greșit. Acesta este pericolul cu care se confruntă omul lui Dumnezeu care stă la amvon.

El ar trebui să aibă grijă ca noi să-L vedem pe Dumnezeu întreg în toată perfecțiunea și slava Sa. Dacă mărim un atribut în detrimentul altuia, nu avem un concept simetric despre Dumnezeu. Avem un Dumnezeu lipsit de simetrie. Poți vedea un copac care stă drept, apoi să-l privești prin niște lentile nepotrivite și îl vei vedea strâmb. Tot așa, te poți uita la Dumnezeu, văzându-L strâmb, dar strâmbătatea e în ochii tăi, nu în Dumnezeu.

Firmamentul spațios de sus, cu tot cerul albastru diafan,

Și cerurile smălțuite cadru strălucitor, marele lor Original Îl proclamă.

Neobositul soare zi de zi, a Creatorului său putere arată

Și în fiecare țară declară, lucrarea unei atotputernice mâini.

Joseph Addison (1672-1719)

Un răspuns personal:

Vreau să Te cunosc, Doamne, în plinătatea cunoașterii. Inima mea tânjește să știe totul cu privire la Tine. Ajută-mă, prin Isus Hristos, Domnul meu. Amin.