26 Octombrie 2021

,,Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel Veșnic, Domnul, a făcut marginile pamântului.

El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.” Isaia 40:28

Dacă vă puteți imagina ceva care să-L influențeze pe Dumnezeu destul de tare pentru a-L face să Se răzgândească sau care să-L constrângă să facă ceva ce nu avusese de gând să facă, sau să fie ceva ce nu este, atunci vă gândiți la cineva mai mare decât Dumnezeu, ceea ce este un nonsens absolut. Cine poate fi mai mare decât Cel Mai Mare? Cine poate fi mai înalt decât Cel Mai Înalt? Cine poate fi mai puternic decât Cel Mai Puternic?

Credincioșia lui Dumnezeu garantează că Dumnezeu nu va înceta niciodată să fie cine și ce este. Dacă Dumnezeu S-ar schimba în vreun fel, acea schimbare ar fi într-una din trei direcții.

Ar trebui să Se schimbe de la mai bine la mai rău, de la mai rău la mai bine ori de la un fel de ființă la un alt fel de ființă. Dumnezeu, fiind absolut și perfect sfânt, nu ar putea deveni cu nimic mai sfânt decât este, așa că nu S-ar putea schimba de la mai rău la mai bine. Și Dumnezeu, fiind Dumnezeu și nu o creatură, nu ar putea schimba felul de ființă care este.

Perfecțiunea și credincioșia lui Dumnezeu asigură că El nu poate să înceteze niciodată să fie cine este și ce este.

O, Isus! Prin acest nume fără seamăn

Al tău har nu ne va dezamăgi nicicând;

Azi la fel ca ieri, același,

Același ești în veci de veci!

George W. Bethune (1805-1862)

Un răspuns personal:

Dumnezeule veșnic, Tu ești același ieri, azi și în veci. Azi mă odihnesc în natura și caracterul Tău care sunt neschimbătoare. Laudă numelui Tău. Amin.