25 Octombrie 2021

,,Căci zic: „Îndurarea are temelii veșnice! Tare ca cerurile este credincioșia Ta!” Psalmul 89:2

Credincioșia este acel ceva din Dumnezeu care garantează că El niciodată nu va fi și nu va acționa în mod incompatibil cu Sine Însuși. Dumnezeu nu va înceta niciodată să fie ce este și cine este; tot ce spune sau face Dumnezeu trebuie să fie în acord cu credincioșia Lui. El Își va fi mereu credincios și va fi mereu credincios lucrărilor Sale și creației Sale.

Dumnezeu este propiul Său etalon; El nu imită pe nimeni și nu este influențat de nimeni.

Știu că este un lucru greu de acceptat, fiindcă în zilele noastre când biserica este tragic de degenerate, am introdus ideea de VIP și de om cu influență. Astăzi spunem: „Nu contează ce știi, ci pe cine știi.” Iar dacă știi pe cine trebuie, poți influența toată adunarea să se poarte în dezacord cu învățăturile clare ale Bibliei.

Țineți minte un lucru: Dumnezeu nu este influențat de nimeni. Nimeni nu Îl poate forța să Se poarte altfel decât credincios Sieși și nouă.

Vestiți-I minunata credincioșie

Și strigați-I puterea peste tot;

Cântați făgăduința dulce a harului Său,

Dragostea și adevărul lui Dumnezeu.

Isaac Watts(1674-1748)

Un răspuns personal:

Dumnezeule drag, ce mult Te laud pentru că ești tot ceea ce ești. Cu cât meditez mai mult la Tine, cu atât sunt mai uimit de credincioșia Ta. Astăzi vreau să spun tuturor despre credincioșia Ta. În numele scump al lui Isus Hristos, Domnul meu, amin.