5 Octombrie 2021

Dumnezeu a zis lui Moise: “Eu sunt Cel ce sunt.” Și a adăugat:

Vei răspunde copiilor lui Israel astfel:

“Cel ce Se numește ‘Eu Sunt’, m-a trimis la voi”

Exodul 3:14

Știm din Scriptură că Dumnezeu a declarat că anumite lucruri despre Sine sunt adevărate. Putem știi cum este Dumnezeu din natură și din Scriptură, cele două merg mână în mână.

Cred că noi am aruncat și copilul odată cu apa din baie când am dat la o parte așa de multe din vechile căi tradiționale ale bisericii.  Evangelicii au exagerat și au aruncat totul, chiar și niște comori foarte minunate. Părinții noștri puritani, vechii prezbiteri, congregaționaliști și baptiști aveau obiceiul să predice despre ceea ce ei numeau teologie naturală, și nu ezitau. Nu erau liberali sau moderniști; erau părinții bisericii și vorbeau despre o teologie ce putea fi formulată doar uitându-te în jurul tău. Știm cu toții că acest lucru este adevărat, dar  în ziua de astăzi ne este teamă să spunem asta.

Ne temeam că va veni cineva să ne acuze că suntem liberali.

Sper că sunt liberal; nu sunt liberal în teologie și nu sunt modernist, dar cred că prin creația Sa, Dumnezeu a declarat că anumite  lucruri  sunt adevărate despre Sine. Psalmistul spune asta, la fel și profeții și apostolul Pavel.

Fie al lui Avraam Dumnezeu lăudat,

Care domnește sus întronat;

Îmbătrânit de veșnice zile,

Și Dumnezeu al dragostei.

Iehova, marele EU SUNT,

De pământ și cer mărturisit;

Mă plec și binecuvântez sacrul Nume,

Pe vecie binecuvântat.

Daniel Ben Judah (sec. al XIV-lea)

Raspuns personal:

Tu, Doamne, Te-ai declarat și în Scriptură și în natură;

și în setea mea după Tine, Te-am descoperit în amândouă.

Lăudați numele lui Isus. Amin.