30 Septembrie

Căci dacă atunci când eram vrăjmaşi am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcaţi cu El vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos prin care am căpătat împăcarea.(Romani 5:10-11)

Reţineţi că noi toţi suntem păcătoşi şi viaţa noastră a fost greşită. Fiecare nedreptate morală va fi o judecată a îndurării, dar acoperită de ispăşire suficientă. Fiecare nedreptate activă poate fi un act pe care îl numim comitere ori un act pe care îl numim omisiune. Poate fi un cuvânt sau un gând. Gândurile nedrepte care ne trec prin minte, cuvintele nedrepte care ne ies pe gură, acţiunile pe care ar trebui să le facem şi nu le facem şi acţiunile pe care le facem şi nu ar trebui să le facem – toate fac parte din nedreptatea noastră morală.

​Acesta e un dosar personal înfiorător de negru. Nimeni nu poate face ispăşire suficientă în afară de Isus Hristos Domnul nostru. Fiecare fiinţă morală trebuie să se confrunte cu păcatele sale; în ziua judecăţii, judecata de la marele tron alb, fiecare fiinţă morală va avea de a face cu atributele lui Dumnezeu.

​Tot ce este în Dumnezeu va contribui la tot ce face Dumnezeu; însă, fiindcă dreptatea face parte din natura lui Dumnezeu, când se află în faţa nedreptăţii, trebuie să o condamne. Dumnezeu îi va condamna şi îi va trimite în iad pe cei care nu s-au acoperit cu ispăşirea. Trebuie să am o ispăşire suficientă deoarece păcatele mele au fost multe. 

Mulţumesc lui Dumnezeu, ispăşirea lui Hristos este suficientă.

Multe sunt păcatele mele, aşa de profunte sunt petele lor,

Şi amare lacrimi de remuşcare pe care le vărs;

Dar plânsul e fără folos; Tu mare ocean stacojiu,

Apele Tale mă pot curăţa, apele Tale mă pot curăţa,

Apele Tale mă pot curăţa, vino revarsă-Te peste mine!

William Booth (1829-1912)

Un răspuns personal

Doamne, când mă gândesc la îndurarea şi Harul Tău îmi vine în minte cuvântul „nemărginit”. Ce mult mă bucur în nemărginita mea mântuire asigurată prin Isus Hristos.Amin. 

[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.