27 Septembrie

„Prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun.”

 (Evrei 7:22)

            Cineva m-a întrebat odată cum poate face moartea lui Isus o mantie și o acoperitoare pentru mine, anulându-mi starea morașă și schimbând-o.

            Întotdeauna apreciez întrebările, chiar și pe cele la care nu pot să răspund. În ceea ce o privește pe aceasta, nu știu; tot ce știu este că asta face. Știu că omul nedrept, care toată viața s-a străduit și a țopăit pe drum cu două picioare inegale imoral, vine înaintea tribunalului dreptății lui Dumnezeu cu toate dovezile împotriva lui și cu un verdict inevitabil- vinovat. Isus Hristos a făcut ceva pentru a schimba acea situație morală.

            A facut-o acolo, pe cruce. Deci acum, când Dumnezeu Se uită la mine, vede o situație morală schimbată. Teologii numesc acest lucru îndreptățire. Când Dumnezeu mă îndreptățește, Se poartă cu mine ca și cum n-aș fi păcătuit niciodată, și toate acestea datorită minunii ispășirii lui Hristos.

         Nu pretind că înțeleg toate acestea. Am citit și studiat cărți teologice despre ispășire și nu toți oamenii sunt de aceeași părere.

            Eu nu-mi zidesc viața pe lucruri pe care nu le știu, ci pe siguranța pe care o am că Hristos este Mântuitorul meu.

           

Trezește-te suflete, trezește-te; scutură-te de temerile-ți vinovate.

                                    Jertfa de sânge apare pentru mine.

                                    În fața tronului Chezășia mea stă,    

                                    În fața tronului Chezășia mea stă,    

                                    Al meu nume pe mâinile Sale e scris.

                                               Charles Wesley (1707- 1788)

Un răspuns personal

Dumnezeule drag, sunt așa de multe pe care nu le știu în această lume. Atât de multe despre Tine pe care nu le pot pricepe deplin. Singura mea chezășie e Isus Hristos.  Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.