26 Septembrie

„Și, în mijlocul celor șapte sfetnice, pe Cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur.” (Apocalipsa 1:13)

            Am remarcat mulți oameni de tip Pollyanna la amvon în ziua de azi, atât de nerezonabil și de tip ilogic de optimiști în toate privințele. Totul este pozitiv. Necazul este că, fără un negativ, nu ai nici un pozitiv. Din această cauză, unii consideră că Dumnezeu este foarte parfumat și frumos, însă zâmbește destul de trist; ar vrea să fie bun cu noi, dar nu știe cum.     Acest gen de Dumnezeu, acest gen de Mântuitor și acest gen Hristos- Hristosul cu chip palid, slab, nu este Hristosul Bibliei. În cartea Apocalipsa vedem un altfel de portret al lui Hristos. Noi Îl slujimpe Hristosul Apocalipsei, nu pe Hristosul nu știu cărui predicator de tip Pollyanna, care nu vrea să ofenseze pe nimeni și crede că totul va fi bine.

            Eu încerc să fiu optimist, dar după ce citesc Biblia, apoi citesc ziarul și ascult știrile din lume, pur și simplu nu găsesc nicio bază pentru optimism în această lume. Singurul optimism este în Hristosul Apocalipsei. Cel care îl va abte zdravăn pe dușman și va exercita o dreptate desăvârșită. Pe El Îl slujesc azi.

                                               Am un Mântuitor înviat,

                                               El este în lume azi.

                                               Știu că trăiește,

                                               Orice ar spune oamenii.

                                               Îi văd mâna îndurătoare,

                                               Îi aud glasul încurajator;

                                               Și chiar când am nevoie de El

                                               E mereu aproape.

                                    Alfred H. Ackley (1887-1960)

Un răspuns personal

Dragul meu Tată ceresc, peste tot în jurul meu sunt cei care își pun încrederea și nădejdea în lucrurile exterioare ale acestei lumi. Azi credința și încrederea mea sunt cu totul în Domnul Isus Hristos, Mântuitorul meu. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.