23 Septembrie

„Căci trei sunt care mărturisesc în cer:„ Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și aceștia trei una sunt.” (1 Ioan 5:7)

            Uneori ni-l imaginăm pe Dumnezeu prezidând peste un tribunal și administrând legi care nu Îi plac și cu care nu e de acord. Îl vedem osândind cu lacrimi și scuze pe cineva la un iad în care nu crede.

Ni-l închipuim pe Tatăl mânios și plin de dreptate și pe Fiul blând și plin de îndurare; și cele două nu se potrivesc.

            Îl vedem pe Tatăl venind grabnic cu sabia ridicată pentru a nimici omenirea și pe Fiul punându-se la mijloc, primind lovitura șu murind pe cruce. Dumnezeu oferă pocăința pentru că Fiul Său a murit; și ne iartă de dragul Fiului Său.

            Adevărul este că Tatăl și Fiul nu au avut niciodată păreri diferite și nici nu pot avea, pentru că sunt una. Tatăl și Fiul împreună cred același lucru și au aceiasi voie. Hristos Și-a dat viața pentru că a vrut să o facă și Și-a dat-o pentru că Tatăl a vrut să o facă. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează în armonie, fiindcă au o natură, un gând, o voie și o dorință.

            Slavă fie Celui care ne-a iubit, ne-a spălat de orice pată și întinare!

            Slavă fie Celui care ne-a cumpărat, ne-a făcut împărați, cu El să domnim!

            Slavă, slavă, slavă, slavă Mielului care a fost cândva înjunghiat!

(Horatius Bonar)

Un răspuns personal

Sfântă Treime, câteodată nu reușesc să-Ți dau Ție, cei Trei în Unul, ce Ți se cuvine în toate lucrurile. Azi sărbătoresc binecuvântata Ta unitate. Mă odihnesc în pace în Tine. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.