21 Septembrie

„Norii și negura Îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.” (Psalmul97:2)

Direcția învățăturii biblice este că în afara lui  Dumnezeu nu există nimic care să Îl poate mișca. Da, în afara ta și a mea există multe lucruri care ne pot mișca. Toate ființele create sunt vulnerabile în fața forțelor exterioare care ne manipulează într-un fel sau altul.

​Nimic din afara lui Dumnezeu nu Îl poate mișca câtuși de puțin.

Nimic nu I-a fost adăugat din veșnicie și nimic nu I-a fost adăugat.

Dumnezeu este incapabil de câștig sau de pierdere. Dumnezeu Se poartă drept din interior, nu în ascultare de un principiu abstract al dreptății; El se poartă conform naturii Sale față de toată creația. Când Dumnezeu este drept, El nu joacă teatru, ci doar Se poartă conform naturii Sale.

​ Când Dumnezeu este drept, El nu se pleacă în fața vreunui stâlp al dreptății existent undeva. Un judecător la tribunal se pleacă în fața dreptății; dar, când Dumnezeu Se poartă drept, nu face decât să Se poarte așa cum Se poartă Dumnezeu. Se poartă așa cum Se poartă Dumnezeu, și Dumnezeu echilibrează talerele. 

​ Îmi place lucrul acesta. Este posibil ca un judecător să fie corupt și să facă abuz de poziția sa de autoritate. Cu Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu Se va purta mereu drept;Se va purta mereu conform naturii Sale. Mă pot odihni în acest minunat adevăr. 

​Isuse, în bucuria a ceea ce ești mă odihnesc; descopăr măreția iubitoarei Tale inimi.

​ Tu m-ai invitat să privesc la Tine și frumusețea Ta sufletul mi-l umple;

         Căci prin a Ta  putere transformatoare întrg m-ai făcut.

(Jean S. Pigott)

Un răspuns personal

Drag Judecător al întregului pământ, Te laud pentru că ești mereu drept în relația Ta cu umanitatea. Azi mă delectez în Drepatea absolută pe care o găsesc în Tine. În numele lui Isus. Amin. 

[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.