13 Septembrie

Cum se îndură un tată de copiii lui, așa Se  îndură Domnul de cei ce se tem de El. CăciEl  știe din ce suntem făcuți; Își aduci aminte că suntem țărână.(Psalmul 103:13-14)

            În Al Doilea Război Mondial, am traversat continentul cu trenul. Se afla un ofițer de poliție care era responsabil cu menținerea ordinii. Cred  că nu am mai văzut om cu o figură mai încruntată ca el. Se  uita prin trenul aglomerat cu o atitudine severă și dură.

            Când cineva a încercat să iasă pe peron, la oprirea trenului, ofițerul a lătrat: ,, Înapoi în tren. Nu ești în uniformă.”  Toată lumea din tren stătea foarte țeapănă când  ofițerul acesta s-a întors înapoi pe intervalul din mijloc.

            O micuță cu păr cârlionțat și ochi frumoși s-a dat jos de pe scaun. Toată lumea a crezut că acest ofițer bătrân și dur se va încrunta la ea, trimițând-o  la locul ei plângând. Ea a început să țopăie pe interval.

            Când a ajuns la fetiță, el a întins mâna, am mângâiat-o  pe căpșorul cârlionțat de trei sau patru ori și apoi și-a văzut de drum.

            O femei din fața mea a izbucnit și a zis: ,, Știam eu că joacă teatru.”

            Mulți au fost învățați că nu este bărbătesc să fii blajin, dar Dumnezeu, care îi cunoaște pe oameni, a spus: ,, Cum se îndură un tată de copiii lui,  așa Se  îndură Domnul de ce ce se tem de El.”

             ,, Deși El dă sau ia,  Dumnezeu nu-Și  părăsește copiii niciodată;

             Scopul Lui iubitor e doar să-i păstreze puri și sfinți.”

(Carolina V. Sandell Berg)

Un răspuns personal

Tată drag din cer, ca beneficiar al milei Tale, mă bucur cu iubire neîncetată. Mă  apropii de Tine cu frică și tremur doar pentru a descoperi gingășia naturii Tale.  Binecuvântat să fie numele lui Isus.  Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.