11 Septembrie

Te lăudăm, Dumnezeule; noi, care chemăm Numele Tău,  vestim minunile Tale.” (Psalmul 75:1)

            Nu știu  ce a făcut Isus pe cruce și mă tem de omul care este prea deștept în legătură cu ispășirea,  care o poate explica prea bine. Căci  a fost cu siguranță taina evlaviei. În  mod sigur ceea ce a făcut El  în acea dimineață întunecată, în acel ceas cumplit când s-a făcut  un întuneric ca 1000 de miezuri ale nopții,  Isus Hristos,  Domnul nostru, a făcut ceva ce nu poate fi niciodată explicat.

            După ce Hristos a înviat din morți,  Petru a spus ceva destul de straniu– că îngerii doresc să cerceteze aceste lucruri. Nu știu despre ispășire.  Nu știu ce a făcut Isus pe cruce; dar știu că,  orice a făcut, a mulțumit inima lui Dumnezeu pe vecie.  Știu că, orice a făcut, a  transformat nedreptatea mea  în neprihănire; mi-a transformat nedreptatea în dreptate și a reziliat sentința morții de peste mine, transformând-o într-o judecată a vieții.  Știu că a făcut asta..

            De aceea, nu pot decât să stau înaintea Lui zicând: ,,O, Dumnezeul meu, o,  Dumnezeul meu, Tu ești.” Întuneric pentru intelectul meu, dar,  slavă lui Dumnezeu ,  soare pentru inima mea.

          ,,Toată lauda Lui, care domnește sus  în mărețe supremă,

            Care Fiul Și-a  dat pentru om să moară, pentru ca omul să fie răscumpărat!”

( William H. Clark)

Un răspuns personal

Doamne,   azi stau în fața ta cu uimire și uluire. Viața  mea a fost schimbată, Dar cum mi-ai schimbat Tu  viața îmi depășește intelectul.  Lăudați numele lui Isus. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.