9 Septembrie

„Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.” (Galateni 2:16)

             Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru îndurarea pe care ne-o arată. Îndurarea L-a adus pe Isus Hristos la cruce și a făcut ispășirea cu sânge pentru noi.  Cei care L-au primit pe Isus Hristos sunt diferiți de toți ceilalți oameni din lume sau din univers. Acum,  dreptatea și  îndurarea în locul nedreptății și un Dumnezeu drept privește la un păcătos care a fost acoperit de meritele ispășitoare ale sângelui lui Isus– nu mai e un păcătos, ci un om îndreptățit.

             Îndreptățirea prin credință este marea piatră unghiulară a bisericii și  a epistolelor Sf. Pavel. Dar,  când o vedem așa, ne minunăm de calitățile desăvârșite ale lui Dumnezeu și de natura unitară a ființei Sale–unitatea tuturor atributelor sare și infinitatea și desăvârșirea Sa. Cum poate un astfel de Dumnezeu să privească un astfel de păcătos?

            Una din tainele adânci pentru mine și, bănuiesc, pentru orice gânditor este creștin, este cum poate suferi Dumnezeu, care este desăvârșit, independent și atotsuficient.  Dumnezeu Și-a trimis Fiul ca să sufere pentru mine și eu nu pot decât să parafrazez limbajul lui Frederick W. Faber pentru a spune: ,, Cum poți Tu să suferi, Dumnezeul meu, și să fii Dumnezeul care ești?”  E întuneric pentru intelectul meu, dar soare pentru inima mea.”

.

            „ E bucurie în al meu suflet azi, speranță, laudă și dragoste,

          Pentru binecuvântările pe care El mi le dă acum, pentru bucuriile ,,strânse” sus.”

(Eliza E. Hewitt)

Un răspuns personalDumnezeule drag,  mi se rupe inima când mă gândesc că Ți-am produs suferință. N-o pot înțelege și nu pot sonda sunt adâncimea acelei suferințe. Dar  un lucru știu,  Isus Hristos a schimbat lucrurile în viața mea.Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.