8 Septembrie

 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de Slava lui Dumnezeu. Și sunt socotit neprihăniți,  fără plată,  prin harul Său,  prin Răscumpărarea care este în Hristos Isus..” (Romani 3:23-24)

            Îndurarea este bunătatea lui Dumnezeu care se confruntă cu vina și suferința omenească și toți oamenii sunt beneficiarii acestei îndurării. Nu  există ateu pe continent care să nu fie beneficiarul îndurării lui Dumnezeu.

            Dacă  Dumnezeu ar da frâu liber Dreptății sale fără îndurare,  ar putea trimite în mod justificat foc de sus pe continentul nord- american. Suntem  așa de mândri de noi aici,  în Statele Unite. Suntem mândri că ducem viața pe care o ducem în comparație cu restul lumii. Dacă  dreptatea ar face ce ar vrea– nereținută și fără îndurare– Dumnezeu ar face să plouă cu foc de la Rio Grande până la Hudson Bay. Toți  oamenii sunt beneficiarii îndurării lui Dumnezeu. Căci  toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și îndurarea amână execuția.

            Dreptatea  și judecata reprezintă metoda prin care Dumnezeu înfruntă nedreptatea;  însă îndurarea lui Dumnezeu ne cruță și amână execuția.  Chiar și cei care Îl amenință pe Dumnezeu cu pumnul sunt prin beneficiarii îndurării Sale, căci altfel ar fi nimiciți pe loc.  Îndurarea lui Dumnezeu dă oamenilor șansa de a se întoarce de la viața lor, de a se pocăi și de aș pune nădejdea în Isus ca Mântuitor.  Fără acea îndurare, niciun om nu ar mai fi.

          ,,Minunatul Har a lui Isus, ce ajunge la toți cei pierduți.

          Prin el a fost iertat, mântuit complet;

          Lanțurile au fost zdrobite,  libertatea am căpătat.

          Căci minunatul har a lui Isus la mine a ajuns.”

                 (Haldor Lillenas)

Un răspuns personal

Tatăl nostru care esti in ceruri,  ce mult te laud pentru îndurarea Ta care m-a scăpat de pedeapsa dreaptă pe care o merit!  În numele lui Isus. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.