5 Septembrie

„Te înalț, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, și Tu m-ai vindecat.” (Psalmul 30:1-2)

            Bunătatea infinită a lui Dumnezeu este acel lucru din Dumnezeu care dorește fericirea creaturii Sale și este un impuls irezistibil de a hărăzi starea de binecuvântare. Dumnezeu nu Își găsește plăcerea în moartea celui rău, ci în plăcerea poporului Său. Este acel lucru din Dumnezeu care suferă împreună cu prietenii Săi și plânge pentru dușmanii Săi.

            Este acel lucru din Dumnezeu pe care îl numim îndurare, care privește cu compasiune la oamenii care au nevoie de judecată.

            Îndurarea, conform Vechiului Testament, înseamnă a te pleca cu bunătate către un inferior. Înseamnă a avea milă și compasiune activă. Îndurarea lui Dumnezeu nu este ceva pasiv, ci activ. Dumnezeu este compătimitor, dar compasiunea Sa este activă.

            Dumnezeu este mai dornic să aibă compasiune față de noi decât suntem noi să-i primim compasiunea. De fapt, concepția noastră despre Dumnezeu pune un mare abis între El și noi. Sunt de acord că există această despărțire, dar Dumnezeu este dornic să arunce o punte peste breșă și a făcut tot ce e necesar pentru a scăpa de această despărțire. Dumnezeu a făcut posibil ca compasiunea Sa să curgă în viața noastră prin Isus Hristos.

            „O, iubire profundă, profundă a lui Isus, cea mai bună dintre toate!

              E un ocean plin de binecuvântare, e un liman ce dă odihnă!

              O, iubire profundă, profundă a lui Isus, cerul cerurilor pentru mine e;

              Și ea mă ridică în slavă, pentru că măridică la Tine!”

                          (Samuel Trevor Francis)

Un răspuns personal

Doamne Isuse, sunt un fericit beneficiar al iubirii Tale. Cred sincer că Tu ai în vedere tot ce-i mai bun pentru mine pentru cea mai lungă perioadă de timp. Binecuvântat

să-ți fie numele. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.