4 septembrie

„Iată, noi îi socotim fericiți pe cei care îndură. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut deznodământul dat de Domnul; că Domnul este foarte milos și îndurător.” (Iacov 5:11), traducere literală

            Dacă Iacov ar fi spus că Domnul e destul de plin de milă, ne-am fi mulțumit cu asta. Pentru că Domnul este cel milos, El trebuie să fie infinit de milos. În impetuozitatea simțirii sale în această privință, Iacov pune cuvântul ,,foarte” înainte de cuvântul ,,milă” și spune că Dumnezeu este ,,foarte milos.”

            Petru explică de ce nu sunt nimiciți oamenii răi. El spune că Dumnezeu nu este inactiv cu privire la promisiunile Sale, așa cum socotesc unii inactivitatea, ci este îndelung răbdător față de noi, nevoind ca vreunul să piară, ci ca toți să vină la pocăință.

            Aceste câteva versete ne spun că Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător. Îndurarea este un atribut a lui Dumnezeu. Este ceva ce este Dumnezeu, nu ceva ce are Dumnezeu.

            Dacă îndurarea ar fi ceva ce are Dumnezeu, Dumnezeu ar putea să o piardă; s-ar putea diminua ori ar putea înceta să existe. Însă ea este o fațetă a ființei unitare a lui Dumnezeu, așa cum un diamant are multe fațete strălucitoare de jur împrejur. Este un diamant, dar sunt mii de fațete care prind razele soarelui și le trimit în 100.000 de direcții. De aceea, Dumnezeu este unul și cu totul unul; și o fațetă a caracterului lui Dumnezeu este îndurarea Sa.

            „O, lasă-ne să pornim pe acest întins ocean, unde șuvoaiele mântuirii se revarsă;

              O, lasă-ne să ne pierdem în îndurarea lui Dumnezeu, până ce adâncimea plinității Sale o vom cunoaște.”

                          (A.B. Simpson)

Un răspuns personal

Tatăl nostru ceresc, sunt încântat de nemărginirea milei Tale față de unul ca mine. Păcatul meu și ticăloșia mea nu pot face față îndurării Tale. În numele lui Isus mă rog. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.